Dalendo je první platformou zaměřenou na crowdfunding nebo participativní financování v Lucembursku. Lucembursko je hlavní obchodní zemí v Evropě a je jednou ze základen Dalendo – platformy pro crowdfunding s úspěšnými metodami.

Přestože je Lucembursko jedním z nejmenších členských států Evropské unie, nabízí vysokou životní úroveň a mnoho podnikatelských příležitostí.

Proč má Lucembursko centrum pro crowdfunding?

Lucembursko má silné základy a veškerá aktiva potřebná k tomu, aby mohlo pohodlně přijímat podniky a zaručit přístup k příznivému hospodářskému prostředí. Podnikatelé z celého světa jsou v Lucembursku vítáni.

V Lucembursku jsou příjemné životní podmínky, dostatek zeleně a právní a správní rámec, který podporuje hospodářský růst a přizpůsobuje se vývoji trhu.

Lucemburské velkovévodství je známé svým zdravým hospodářským prostředím, a proto v něm neustále vznikají nové podniky. Založení podniku v Lucembursku, stejně jako kdekoli jinde na světě, však podléhá mnoha podmínkám, ale všechny tyto podmínky obvykle vedou jedním směrem – k získání finančních prostředků na podnikání. S tím souvisí i crowdfunding.

Co je crowdfunding a jak funguje?

Crowdfunding je využití malých částek kapitálu od velkého počtu akcionářů k financování nového podnikatelského záměru.

Crowdfunding vytvořil pro podnikatele příležitost získat od kohokoli, kdo má peníze na investice, dostatek prostředků na rozjezd svého podnikání.

Crowdfunding je spojen s malým finančním rizikem, je to skvělý způsob, jak komunikovat s potenciálními spotřebiteli, a navíc umožňuje zvýšit povědomí o značce podniku.

Jak bylo uvedeno výše, crowdfunding je financování projektu nebo podniku davem, ale abyste mohli vést úspěšnou crowdfundingovou kampaň, musíte zaujmout velký počet podporovatelů a akcionářů a přesvědčit je, že projekt stojí za jejich investici – a právě v tom spočívá úloha společnosti Dalendo.

Dalendo

Dalendo je nová crowdfundingová platforma spuštěná v Lucembursku.

Dalendo je crowdfundingová platforma, která chce, aby si každý vedoucí projektu mohl splnit svůj vysněný projekt tím, že přiláká nadšené podporovatele a podílníky. Týká se to vaší profese nebo vášně? Dalendo je crowdfundingová platforma, na kterou se můžete obrátit.

Proč Dalendo?

Dalendo se zaměřuje na pomoc generacím podnikatelů.

  • Dalendo crowdfunding umožňuje začínajícím podnikům, malým firmám a podnikatelům získat finanční podporu.
  • Crowdfundingová platforma Dalendo se zaměřuje na získávání finančních prostředků pro podnikatele a inovativní udržitelné projekty.
  • Dalendo pomáhá podnikatelům získávat finanční prostředky a zároveň inovovat, aby překonali hrozivé dopady COVID-19.
  • Podnikatelé mohou využít Dalendo také k dosažení mezinárodních cílů.

Chcete se seznámit s crowdfundingem nebo plánujete spustit fundraisingovou kampaň? – Crowdfundingová platforma DALENDO je tu pro vás.