Pomocí Dalendo, crowdfundingové platformy specializované na zelené projekty, mohou iniciátoři projektů zveřejnit své projekty a přilákat investory a akcionáře z celého světa.

Vzhledem k tomu, že se v současné době klade důraz na změnu klimatu (která vyžaduje velké množství finančních prostředků), crowdfunding zapustil kořeny v oblasti udržitelných investic a financování ochrany klimatu ve světě.

Crowdfunding je důležitým zdrojem financování nových podniků, kde se sdružují investice firem i jednotlivců z celého světa. Popularita crowdfundingu jako investičního nástroje roste.

Crowdfunding pro financování rozvoje a klimatu

Crowdfunding se již více než 12 let využívá k financování rozvoje, přičemž se zaměřuje především na mikrofinancování za účelem snižování chudoby a rozšiřuje se na financování malých a začínajících podniků.

V poslední době je téma změny klimatu tématem projektů na většině crowdfundingových platforem a existuje několik crowdfundingových platforem, které se věnují zejména řešením změny klimatu.

Například Dalendo, crowdfundingová platforma se sídlem v Lucembursku a USA, poskytuje potenciálním investorům a akcionářům prostředky k prozkoumání investičních příležitostí v oblasti sociálních a environmentálních změn.

Dalendo a crowdfunding

Dalendo, crowdfundingová platforma založená na dárcovství s kořeny v USA a Lucembursku, se zaměřuje na pomoc podnikatelům při rozvoji jejich ekologických projektů, které mají bojovat proti globálnímu oteplování a zajistit, aby jejich podnikání vydrželo díky podpoře dárců ze všech koutů planety.

Historicky se crowdfunding soustředí především na Evropu a USA. Protože se však změna klimatu týká všech, zelený crowdfunding se rozšířil i do zbytku světa – do Indonésie, Austrálie, Japonska, Jižní Koreje, Indie, Singapuru a na Nový Zéland. Crowdfunding se rozšířil také v některých částech Afriky, například v Zambii, Keni a Jihoafrické republice. Ačkoli společnost Dalendo sídlí pouze v USA a Lucembursku, její působnost je po celém světě.

Dalendo crowdfunding jako nástroj financování opatření v oblasti klimatu

Využití crowdfundingu Dalendo v tomto případě (jako prostředku pro financování opatření v oblasti klimatu) je poměrně přínosné, protože tato platforma může řešit hlavní problémy v oblasti financování opatření v oblasti klimatu, zejména pomáhat iniciátorům projektů získat dostatečné množství finančních prostředků na řešení klimatických hrozeb dostatečně rychle.

  • Dalendo crowdfunding může iniciátorům projektů umožnit okamžitý přístup k financování, a tím urychlit tok finančních prostředků na ochranu klimatu tak, aby odpovídal naléhavosti klimatické hrozby.
  • Dalendo crowdfunding pro financování klimatu má také potenciál „demokratizovat“ zelené hnutí zvýšením povědomí a podporou účasti veřejnosti v oblasti udržitelných investic.
  • Dalendo Crowdfunding může pomoci malým a středním podnikům, jako jsou drobní zemědělci a mikropůjčovatelé z řad venkovské a městské chudiny v rozvojových zemích, kteří nesmírně potřebují financování v oblasti klimatu, aby mohli zmírnit dopady změny klimatu a přizpůsobit se jim, tím, že pro ně získá finanční prostředky.

Dalendo je v podstatě participativní finanční platforma pro společnosti a podnikatele, kteří chtějí podpořit dynamiku zelené ekonomiky a dosažení cílů udržitelného rozvoje definovaných OSN.

Pokud uvažujete o spuštění crowdfundingové kampaně pro svůj projekt, můžete začít hned.