Ved å bruke Dalendo , en crowdfunding-plattform med spesialitet innen grønne prosjekter , kan prosjektinitiatorer publisere sine prosjekter og trekke inn investorer og aksjonærer fra hele verden.

Gitt dagens fokus på klimaendringer (som krever mye finansiering), har crowdfunding slått rot i verdens bærekraftige investeringer og klimafinansiering .

Crowdfunding er en viktig finansieringskilde for nye virksomheter der investeringer fra bedrifter og enkeltpersoner fra hele verden samles. Som et investeringsverktøy øker crowdfunding i popularitet.

Crowdfunding for utvikling og klimafinansiering

Crowdfunding har blitt brukt til utviklingsfinansiering i over 12 år nå med fokus hovedsakelig på mikrofinansiering for fattigdomsbekjempelse og utvidet til finansiering av små og oppstartsbedrifter.

Nylig er klimaendringer nå et prosjekttema på tvers av de fleste crowdfunding-plattformer, og det er flere crowdfunding-plattformer som nå er spesielt dedikert til løsninger for klimaendringer.

For eksempel, Dalendo , en crowdfunding-plattform basert i Luxembourg og USA, gir potensielle investorer og aksjonærer midler til å utforske investeringsmuligheter innen sosiale og miljømessige endringer .

Dalendo og crowdfunding

Dalendo , en donasjonsbasert crowdfunding-plattform med røtter i USA og Luxembourg fokuserer på å hjelpe gründere med å utvikle sine grønne prosjekter for å kjempe mot global oppvarming og få virksomheten deres til å vare takket være støtten fra givere fra alle hjørner av planeten.

Historisk sett er crowdfunding stort sett konsentrert i Europa og USA. Men siden klimaendringer påvirker alle, har grønn crowdfunding kastet seg ut i resten av verden – Indonesia, Australia, Japan, Sør-Korea, India, Singapore og New Zealand. Crowdfunding har også slått rot i deler av Afrika, med Zambia, Kenya og Sør-Afrika. Selv om Dalendo bare er basert i USA og Luxembourg, er dens rekkevidde over hele verden.

Dalendo crowdfunding som en muliggjører for klimafinansiering

Å bruke Dalendo crowdfunding i dette tilfellet (som en muliggjører for klimafinansiering) er ganske fordelaktig ettersom plattformen har sannsynlighet for å takle store utfordringer innen klimafinansiering, spesielt å hjelpe prosjektinitiatorer til å skaffe tilstrekkelige mengder klimafinansiering raskt nok til å møte klimatrusselen.

  • Dalendo crowdfunding kan gi prosjektinitiatorer umiddelbar tilgang til finansiering, og på sin side fremskynde strømmen av klimafinansiering for å matche klimatrusselens haster.
  • Dalendo crowdfunding for klimafinansiering har også potensialet til å «demokratisere» den grønne bevegelsen ved å øke bevisstheten og oppmuntre offentlig deltakelse i området for bærekraftige investeringer.
  • Dalendo Crowdfunding kan hjelpe små og mellomstore bedrifter, som småbønder og mikrolåntakere blant de fattige på landsbygda og byer i utviklingsland som har et enormt behov for klimafinansiering for å dempe og tilpasse seg effektene av klimaendringer, ved å skaffe finansiering for dem.

I hovedsak er Dalendo en deltakende finansieringsplattform for bedrifter og entreprenører som ønsker å øke dynamikken i den grønne økonomien og oppnå de bærekraftige utviklingsmålene definert av FN .

Hvis du tenker på å lansere en crowdfunding-kampanje for prosjektet ditt, kan du starte nå .