Med hjälp av Dalendo, en crowdfundingplattform med specialitet på gröna projekt, kan projektinitiativtagare publicera sina projekt och locka till sig investerare och aktieägare från hela världen.

Med tanke på det nuvarande fokuset på klimatförändringar (som kräver mycket finansiering) har crowdfunding fått fäste i världens hållbara investeringar och klimatfinansiering.

Crowdfunding är en viktig finansieringskälla för nya företag där investeringar från företag och privatpersoner från hela världen samlas ihop. Crowdfunding ökar i popularitet som investeringsverktyg.

Crowdfunding för utvecklings- och klimatfinansiering

Crowdfunding har använts för utvecklingsfinansiering i över 12 år nu med fokus främst på mikrofinansiering för att minska fattigdomen och utvidgas till att finansiera små och nystartade företag.

På senare tid har klimatförändringar blivit ett tema för de flesta crowdfundingplattformar, och det finns flera crowdfundingplattformar som är särskilt inriktade på lösningar för klimatförändringar.

Dalendo, en crowdfundingplattform baserad i Luxemburg och USA, ger till exempel potentiella investerare och aktieägare möjlighet att utforska investeringsmöjligheter inom social och miljömässig förändring.

Dalendo och crowdfunding

Dalendo, en donationsbaserad crowdfunding-plattform med rötter i USA och Luxemburg, fokuserar på att hjälpa entreprenörer att utveckla sina gröna projekt för att bekämpa den globala uppvärmningen och göra sin verksamhet hållbar tack vare stöd från givare från världens alla hörn.

Historiskt sett är crowdfunding mest koncentrerat till Europa och USA. Men eftersom klimatförändringarna påverkar alla har grön crowdfunding tagit sig in i resten av världen – Indonesien, Australien, Japan, Sydkorea, Indien, Singapore och Nya Zeeland. Crowdfunding har också slagit rot i delar av Afrika, bland annat i Zambia, Kenya och Sydafrika. Även om Dalendo endast är baserat i USA och Luxemburg har företaget en räckvidd över hela världen.

Dalendo crowdfunding som en möjliggörare av klimatfinansiering

Att använda Dalendo crowdfunding i det här fallet (som en möjliggörare av klimatfinansiering) är mycket fördelaktigt eftersom plattformen har möjlighet att ta itu med stora utmaningar inom klimatfinansiering, särskilt genom att hjälpa projektinitiativtagare att snabbt få tillräckligt med klimatfinansiering för att hantera klimathotet.

  • Dalendo crowdfunding kan ge projektinitiativtagare omedelbar tillgång till finansiering, vilket i sin tur kan påskynda flödet av klimatfinansiering så att det motsvarar det akuta klimathotet.
  • Dalendo crowdfunding för klimatfinansiering har också potential att ”demokratisera” den gröna rörelsen genom att öka medvetenheten och uppmuntra allmänheten att delta i hållbara investeringar.
  • Dalendo Crowdfunding kan hjälpa små och medelstora företag, t.ex. småbrukare och mikrolåntagare bland fattiga på landsbygden och i städerna i utvecklingsländerna, som är i stort behov av klimatfinansiering för att mildra och anpassa sig till klimatförändringens effekter, genom att skaffa finansiering för dem.

Dalendo är i huvudsak en plattform för deltagande finansiering för företag och entreprenörer som vill öka dynamiken i den gröna ekonomin och uppnå de mål för hållbar utveckling som fastställts av FN.

Om du funderar på att starta en crowdfundingkampanj för ditt projekt kan du börja nu.