Med tanke på den nuvarande situationen när det gäller den globala uppvärmningen i USA är det ett krav att USA utvecklar gröna projekt genom grönt entreprenörskap. USA uppmuntrar entreprenörer till innovation och gröna projekt. Dalendo är en unik crowdfundingplattform för att främja hållbara projekt.

Vad är grönt företagande?

Green entrepreneurship is a subset of entrepreneurship that aims at creating and executing solutions to environmental problems and promoting social change so that the environment is not harmed. 

In other words, green entrepreneurship is businesses and companies coming up with solutions that have a universal application and can help save the environment. 

Att få in gröna projekt: genom crowdfunding

Getting into green projects, like any other form of entrepreneurship involves getting enough financing to kickstart the business. 

Men gröna entreprenörer har ofta svårt att få finansiering för sina företag från traditionella källor på grund av risk och osäkerhet.

Det är därför viktigt att utforska alternativa finansieringssystem för gröna företagare. Och sedan kommer ”Crowdfunding”, som är en intressant möjlighet med flera stora fördelar.

Crowdfunding är en idealisk finansieringskälla för gröna projekt som syftar till att minska de globala utsläppen av växthusgaser genom investeringar i anläggningar och teknik för förnybar energi.

Crowdfunding är inte bara ett sätt att finansiera ett projekt, utan också ett sätt att skapa ett mer inkluderande och demokratiskt samhälle – den här aspekten är särskilt viktig för gröna projekt som ökar den lokala medvetenheten.

Dalendo: Crowdfunding-plattformen med specialitet på gröna projekt

Dalendo är den enda plattformen i USA som fokuserar på att hjälpa entreprenörer att utveckla sina gröna projekt för att bekämpa den globala uppvärmningen och göra sina företag hållbara tack vare stöd från amerikanska och internationella givare.

Dalendo är en plattform för deltagande finansiering för företag och entreprenörer som vill öka dynamiken i den gröna ekonomin och uppnå de mål för hållbar utveckling som fastställts av FN.

Varför Dalendo?

  • Dalendo är en crowdfundingplattform som specialiserar sig på gröna och förnybara energiprojekt genom att sammanföra innovatörer som söker finansiering med ett brett utbud av investerare, finansiärer och aktieägare.
  • Dalendo är en plattform som erbjuder crowdfunding med fokus på investeringar för klimatlösningar i hela landet.
  • Dalendo har som mål att ge människor den direkta påverkan de vill ha på klimatförändringarna genom att ge tillgång till finansiering genom crowdfunding.
  • Dalendo kan genom crowdfunding ge alla möjlighet att vidta meningsfulla åtgärder i kampen mot klimatförändringarna.

Enskilda personer eller organisationer som vill starta ett eget grönt projekt kan hitta rätt finansiering genom Dalendo crowdfunding.

Om vi ska kunna åstadkomma en seriös och långsiktig förändring i kampen mot klimatkrisen behöver vi fler människor och mer kapital för att komma ombord, och med Dalendo crowdfunding kommer detta att bli möjligt.