Kun otetaan huomioon Yhdysvaltojen nykyinen ilmaston lämpenemistä koskeva tilanne, Yhdysvaltojen on kehitettävä vihreitä hankkeita vihreän yrittäjyyden avulla. Yhdysvallat kannustaa yrittäjiä innovoimaan ja toteuttamaan vihreitä hankkeita. Dalendo on ainutlaatuinen joukkorahoitusalusta kestävien hankkeiden edistämiseksi.

Mitä on vihreä yrittäjyys?

Green entrepreneurship is a subset of entrepreneurship that aims at creating and executing solutions to environmental problems and promoting social change so that the environment is not harmed. 

In other words, green entrepreneurship is businesses and companies coming up with solutions that have a universal application and can help save the environment. 

Vihreisiin hankkeisiin osallistuminen: joukkorahoituksen avulla

Getting into green projects, like any other form of entrepreneurship involves getting enough financing to kickstart the business. 

Vihreiden yrittäjien on kuitenkin usein vaikea saada rahoitusta hankkeilleen perinteisistä lähteistä riskien ja epävarmuuden vuoksi.

Siksi on tärkeää tutkia vaihtoehtoisia rahoitusjärjestelmiä vihreille yrittäjille. Ja sitten tulee ”joukkorahoitus”, joka tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden, jolla on useita merkittäviä etuja.

Joukkorahoitus on ihanteellinen rahoituslähde vihreille hankkeille, joilla pyritään vähentämään maailmanlaajuisia kasvihuonepäästöjä investoimalla uusiutuvan energian laitoksiin ja teknologioihin.

Joukkorahoitus ei ole vain keino rahoittaa hanketta, vaan myös keino luoda osallistavampi ja demokraattisempi yhteiskunta – tämä näkökohta on erityisen tärkeä vihreille hankkeille, jotka lisäävät paikallista tietoisuutta.

Dalendo: Joukkorahoitusalusta, joka on erikoistunut vihreisiin hankkeisiin.

Dalendo on ainoa foorumi Yhdysvalloissa, joka keskittyy auttamaan yrittäjiä kehittämään ympäristöystävällisiä hankkeitaan ilmaston lämpenemisen torjumiseksi ja tekemään liiketoiminnastaan kestävää amerikkalaisten ja kansainvälisten lahjoittajien tuen ansiosta.

Dalendo on osallistava rahoitusfoorumi yrityksille ja yrittäjille, jotka haluavat edistää vihreän talouden dynamiikkaa ja YK:n määrittelemien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Miksi Dalendo?

  • Dalendo on joukkorahoitusalusta, joka on erikoistunut vihreisiin ja uusiutuviin energiahankkeisiin tuomalla yhteen rahoitusta etsivät innovoijat ja laajan joukon sijoittajia, tukijoita ja osakkeenomistajia.
  • Dalendo on joukkorahoitusta tarjoava alusta, joka keskittyy valtakunnallisiin ilmastoratkaisuihin tehtäviin investointeihin.
  • Dalendon tavoitteena on antaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa suoraan ilmastonmuutokseen tarjoamalla rahoitusta joukkorahoituksen kautta.
  • Dalendo voi antaa joukkorahoituksen avulla kenelle tahansa mahdollisuuden ryhtyä merkittäviin toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Yksityishenkilöt tai organisaatiot, jotka haluavat aloittaa oman vihreän hankkeensa, voivat löytää sopivan rahoituksen Dalendon joukkorahoituksen kautta.

Jos aiomme saada aikaan vakavaa ja pitkäaikaista muutosta ilmastokriisin torjunnassa, tarvitsemme lisää ihmisiä ja pääomaa, ja Dalendon joukkorahoituksen avulla tämä on mahdollista.