I lyset af den nuværende situation med hensyn til den globale opvarmning i USA er det et krav, at USA udvikler grønne projekter via grønt iværksætteri. USA tilskynder iværksættere til at innovere og gennemføre grønne projekter. Dalendo er den unikke crowdfunding-platform til fremme af bæredygtige projekter.

Hvad er grønt iværksætteri?

Green entrepreneurship is a subset of entrepreneurship that aims at creating and executing solutions to environmental problems and promoting social change so that the environment is not harmed. 

In other words, green entrepreneurship is businesses and companies coming up with solutions that have a universal application and can help save the environment. 

Kom ind i grønne projekter: gennem crowdfunding

Getting into green projects, like any other form of entrepreneurship involves getting enough financing to kickstart the business. 

Men grønne iværksættere har ofte problemer med at få finansiering til deres projekter fra traditionelle kilder på grund af risiko og usikkerhed.

Det er derfor vigtigt at undersøge alternative finansieringsordninger for grønne iværksættere. Og så kommer “Crowdfunding”, som udgør en interessant mulighed med flere store fordele.

Crowdfunding er en ideel finansieringskilde til grønne projekter, der har til formål at reducere de globale drivhusgasemissioner gennem investeringer i anlæg og teknologier til vedvarende energi.

Crowdfunding er ikke kun et middel til at finansiere et projekt, men også en måde at skabe et mere inkluderende og demokratiseret samfund på – dette aspekt er især vigtigt for grønne projekter, som øger den lokale bevidsthed.

Dalendo: Den crowdfunding-platform med speciale i grønne projekter

Dalendo er den eneste platform i USA, der fokuserer på at hjælpe iværksættere med at udvikle deres grønne projekter for at bekæmpe den globale opvarmning og gøre deres forretning bæredygtig takket være støtte fra amerikanske donorer og internationale donorer.

Dalendo er en deltagerbaseret finansieringsplatform for virksomheder og iværksættere, der ønsker at fremme dynamikken i den grønne økonomi og opnåelse af de bæredygtige udviklingsmål, der er defineret af FN.

Hvorfor Dalendo?

  • Dalendo er en crowdfunding-platform, der specialiserer sig i grønne og vedvarende energiprojekter ved at bringe innovatorer, der søger finansiering, sammen med en bred vifte af investorer, bagmænd og aktionærer.
  • Dalendo er en platform, der tilbyder crowdfunding med fokus på investeringer i klimaløsninger i hele landet.
  • Dalendo har til formål at give folk den direkte indflydelse, de har ønsket at få på klimaændringerne, ved at give adgang til finansiering gennem crowdfunding.
  • Dalendo kan gennem crowdfunding gøre det muligt for alle at gøre en meningsfuld indsats i kampen mod klimaforandringer.

Enkeltpersoner eller organisationer, der ønsker at starte deres eget grønne projekt, kan finde den rette finansiering gennem Dalendo crowdfunding.

Hvis vi skal skabe seriøse, langsigtede ændringer i kampen mod klimakrisen, skal vi have flere mennesker og mere kapital med om bord, og med Dalendo crowdfunding bliver det muligt.