Ved hjælp af Dalendo, en crowdfundingplatform med speciale i grønne projekter, kan projektinitiativtagerne offentliggøre deres projekter og tiltrække investorer og aktionærer fra hele verden.

I lyset af det aktuelle fokus på klimaændringer (som kræver en masse finansiering) har crowdfunding slået rod i verdens bæredygtige investeringer og klimafinansiering.

Crowdfunding er en vigtig finansieringskilde for nye virksomheder, hvor investeringer fra virksomheder og enkeltpersoner fra hele verden samles i en pulje. Som investeringsværktøj er crowdfunding ved at blive mere og mere populært.

Crowdfunding til udviklings- og klimafinansiering

Crowdfunding er blevet anvendt til udviklingsfinansiering i over 12 år nu med fokus primært på mikrofinansiering med henblik på fattigdomsbekæmpelse og udvidet til at omfatte finansiering af små og nystartede virksomheder.

På det seneste er klimaforandringer blevet et projekttema på de fleste crowdfundingplatforme, og der er flere crowdfundingplatforme, som nu er særligt dedikeret til løsninger på klimaforandringer.

Dalendo, en crowdfunding-platform med base i Luxembourg og USA, giver f.eks. potentielle investorer og aktionærer mulighed for at undersøge investeringsmuligheder inden for sociale og miljømæssige forandringer.

Dalendo og crowdfunding

Dalendo, en donationsbaseret crowdfunding-platform med rødder i USA og Luxembourg, fokuserer på at hjælpe iværksættere med at udvikle deres grønne projekter for at bekæmpe den globale opvarmning og gøre deres forretning bæredygtig takket være støtte fra donorer fra alle hjørner af planeten.

Historisk set er crowdfunding mest koncentreret i Europa og USA. Men da klimaforandringer påvirker alle, er grøn crowdfunding blevet udbredt til resten af verden – Indonesien, Australien, Japan, Japan, Sydkorea, Indien, Singapore og New Zealand. Crowdfunding har også slået rod i dele af Afrika, herunder Zambia, Kenya og Sydafrika. Selv om Dalendo kun er baseret i USA og Luxembourg, har virksomheden en rækkevidde over hele verden.

Dalendo crowdfunding som en katalysator for klimafinansiering

I dette tilfælde er det ganske fordelagtigt at bruge Dalendo crowdfunding (som en katalysator for klimafinansiering), da platformen har mulighed for at løse store udfordringer inden for klimafinansiering, især ved at hjælpe projektinitiativtagerne med at skaffe tilstrækkelige beløb til klimafinansiering hurtigt nok til at imødegå klimatruslen.

  • Dalendo crowdfunding kan give projektinitiativtagerne øjeblikkelig adgang til finansiering og dermed fremskynde strømmen af klimafinansiering, så den svarer til den presserende klimatrussel.
  • Dalendo crowdfunding til klimafinansiering har også potentiale til at “demokratisere” den grønne bevægelse ved at øge bevidstheden og tilskynde offentligheden til at deltage i bæredygtige investeringer.
  • Dalendo Crowdfunding kan hjælpe små og mellemstore virksomheder, f.eks. småbønder og mikrolåntagere blandt de fattige i landdistrikter og byer i udviklingslandene, som har et enormt behov for klimafinansiering for at afbøde og tilpasse sig virkningerne af klimaændringerne, ved at skaffe finansiering til dem.

Dalendo er i bund og grund en deltagerbaseret finansieringsplatform for virksomheder og iværksættere, der ønsker at fremme dynamikken i den grønne økonomi og opnåelse af de bæredygtige udviklingsmål, der er defineret af FN.

Hvis du overvejer at lancere en crowdfunding-kampagne til dit projekt, kan du starte nu.