Via Dalendo, een crowdfundingplatform dat gespecialiseerd is in groene projecten, kunnen initiatiefnemers hun projecten bekendmaken en investeerders en aandeelhouders van over de hele wereld aantrekken.

Gezien de huidige aandacht voor klimaatverandering (waarvoor veel financiering nodig is) heeft crowdfunding wortel geschoten in de wereld van duurzame investeringen en klimaatfinanciering.

Crowdfunding is een belangrijke financieringsbron voor nieuwe ondernemingen waarbij investeringen van bedrijven en particulieren uit de hele wereld worden gebundeld. Als investeringsinstrument neemt crowdfunding toe in populariteit.

Crowdfunding voor ontwikkeling en klimaatfinanciering

Crowdfunding wordt nu al meer dan 12 jaar gebruikt voor ontwikkelingsfinanciering, waarbij de nadruk vooral ligt op microfinanciering voor armoedebestrijding en de financiering van kleine en startende bedrijven.

Meer recent is klimaatverandering nu een projectthema op de meeste crowdfundingplatforms, en er zijn verschillende crowdfundingplatforms die zich nu speciaal richten op oplossingen voor klimaatverandering.

Zo biedt Dalendo, een in Luxemburg en de VS gevestigd crowdfundingplatform, potentiële investeerders en aandeelhouders de middelen om investeringsmogelijkheden op het gebied van sociale en milieuverandering te onderzoeken.

Dalendo en crowdfunding

Dalendo, een crowdfundingplatform op basis van donaties met wortels in de VS en Luxemburg, richt zich op het helpen van ondernemers bij het ontwikkelen van hun groene projecten om de opwarming van de aarde tegen te gaan en hun bedrijf te laten voortbestaan dankzij de steun van donateurs uit alle hoeken van de planeet.

Historisch gezien is crowdfunding vooral geconcentreerd in Europa en de VS. Maar omdat de klimaatverandering iedereen aangaat, is groene crowdfunding ook in de rest van de wereld doorgedrongen – Indonesië, Australië, Japan, Zuid-Korea, India, Singapore en Nieuw-Zeeland. Crowdfunding heeft ook wortel geschoten in delen van Afrika, met Zambia, Kenia en Zuid-Afrika. Hoewel Dalendo alleen in de V.S. en Luxemburg is gevestigd, is haar bereik over de hele wereld.

Dalendo crowdfunding als enabler van klimaatfinanciering

Het gebruik van Dalendo crowdfunding in dit geval (als enabler van klimaatfinanciering) is zeer gunstig omdat het platform de kans heeft om belangrijke uitdagingen op het gebied van klimaatfinanciering aan te pakken, met name door initiatiefnemers van projecten te helpen snel genoeg voldoende klimaatfinanciering te verwerven om de klimaatdreiging aan te pakken.

  • Dalendo crowdfunding kan initiatiefnemers van projecten onmiddellijk toegang geven tot financiering, waardoor de stroom van klimaatfinanciering wordt versneld om in te spelen op de urgentie van de klimaatdreiging.
  • Dalendo crowdfunding voor klimaatfinanciering heeft ook het potentieel om de groene beweging te “democratiseren” door het bewustzijn te vergroten en de publieke deelname aan duurzame investeringen aan te moedigen.
  • Dalendo Crowdfunding kan kleine tot middelgrote ondernemingen, zoals kleine boeren en microleners onder de armen op het platteland en in de steden in ontwikkelingslanden die een enorme behoefte hebben aan klimaatfinanciering om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten en zich daaraan aan te passen, helpen door financiering voor hen te verwerven.

In wezen is Dalendo een participatief financieringsplatform voor bedrijven en ondernemers die de dynamiek van de groene economie en de verwezenlijking van de door de Verenigde Naties vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen willen stimuleren.

Als u overweegt een crowdfundingcampagne voor uw project te starten, kunt u nu beginnen.