Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z globalnym ociepleniem w USA, jest to wymóg dla USA, aby rozwijać zielone projekty poprzez zieloną przedsiębiorczość. USA zachęcają przedsiębiorców do innowacji i robienia zielonych projektów. Dalendo jest unikalną platformą crowdfundingową promującą zrównoważone projekty.

Czym jest zielona przedsiębiorczość?

Green entrepreneurship is a subset of entrepreneurship that aims at creating and executing solutions to environmental problems and promoting social change so that the environment is not harmed. 

In other words, green entrepreneurship is businesses and companies coming up with solutions that have a universal application and can help save the environment. 

Wejście w zielone projekty: poprzez crowdfunding

Getting into green projects, like any other form of entrepreneurship involves getting enough financing to kickstart the business. 

Jednak zieloni przedsiębiorcy często mają trudności z pozyskaniem finansowania dla swoich przedsięwzięć z tradycyjnych źródeł ze względu na ryzyko i niepewność.

Dlatego ważne jest zbadanie alternatywnych systemów finansowania dla przedsiębiorców ekologicznych. I wtedy pojawia się „Crowdfunding”, który stanowi ciekawą okazję, z kilkoma głównymi zaletami.

Crowdfunding jest idealnym źródłem finansowania dla zielonych projektów mających na celu zmniejszenie globalnej emisji gazów cieplarnianych poprzez inwestycje w instalacje i technologie energii odnawialnej.

Crowdfunding to nie tylko sposób na sfinansowanie projektu, ale także sposób na stworzenie bardziej integracyjnego i zdemokratyzowanego społeczeństwa – ten aspekt jest szczególnie ważny dla projektów ekologicznych, które zwiększają lokalną świadomość.

Dalendo: Platforma crowdfundingowa ze specjalnością Green project

Dalendo jest jedyną platformą w USA, która skupia się na pomaganiu przedsiębiorcom w rozwijaniu ich zielonych projektów w celu walki z globalnym ociepleniem i zapewnienia trwałości ich biznesu dzięki wsparciu amerykańskich i międzynarodowych darczyńców.

Dalendo to platforma finansowania partycypacyjnego dla firm i przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć dynamikę zielonej gospodarki i realizację celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych przez ONZ.

Dlaczego Dalendo?

  • Dalendo to platforma crowdfundingowa, która specjalizuje się w projektach związanych z zieloną i odnawialną energią, łącząc innowatorów poszukujących finansowania i szerokie grono inwestorów, backerów i udziałowców.
  • Dalendo to platforma oferująca crowdfunding, która skupia się na inwestycjach na rzecz rozwiązań klimatycznych w całym kraju.
  • Dalendo ma na celu zapewnienie ludziom bezpośredniego wpływu na zmianę klimatu, który chcieliby uzyskać poprzez zapewnienie dostępu do finansowania za pomocą crowdfundingu.
  • Dalendo może poprzez crowdfunding upoważnić każdego do podjęcia znaczących działań w walce ze zmianami klimatu.

Osoby lub organizacje, które chcą rozpocząć własny projekt ekologiczny, mogą znaleźć odpowiednie finansowanie poprzez Dalendo crowdfunding.

Jeśli mamy zamiar napędzać poważne, długoterminowe zmiany w walce z kryzysem klimatycznym, potrzebujemy więcej ludzi i więcej kapitału, aby wejść na pokład, a dzięki crowdfundingowi Dalendo będzie to możliwe.