Gitt dagens situasjon angående global oppvarming i USA, er det et krav for USA å utvikle grønne prosjekter via grønt entreprenørskap. USA oppfordrer gründere til å innovere og gjøre grønne prosjekter . Dalendo er den unike crowdfunding-plattformen for å fremme bærekraftige prosjekter.

Hva er grønt entreprenørskap?

Green entrepreneurship is a subset of entrepreneurship that aims at creating and executing solutions to environmental problems and promoting social change so that the environment is not harmed. 

In other words, green entrepreneurship is businesses and companies coming up with solutions that have a universal application and can help save the environment. 

Komme inn i grønne prosjekter: gjennom crowdfunding

Getting into green projects, like any other form of entrepreneurship involves getting enough financing to kickstart the business. 

Men grønne entreprenører opplever ofte vanskeligheter med å få finansiering for sine virksomheter fra tradisjonelle kilder på grunn av risiko og usikkerhet.

Det er derfor viktig å utforske alternative finansieringsordninger for grønne gründere. Og så kommer «Crowdfunding», som representerer en interessant mulighet, med flere store fordeler.

Crowdfunding er en ideell finansieringskilde for grønne prosjekter som tar sikte på å redusere globale drivhusutslipp gjennom investeringer i fornybare energianlegg og teknologier.

Crowdfunding er ikke bare et middel for å finansiere et prosjekt, men også en måte å autorisere et mer inkluderende og demokratisert samfunn – dette aspektet er spesielt viktig for grønne prosjekter som øker lokal bevissthet.

Dalendo: Crowdfunding-plattformen med spesialitet i Green-prosjektet

Dalendo er den eneste plattformen i USA som fokuserer på å hjelpe gründere med å utvikle sine grønne prosjekter for å kjempe mot global oppvarming og få virksomheten deres til å vare takket være støtten fra amerikanske givere og internasjonale givere.

Dalendo er en deltakende finansieringsplattform for bedrifter og gründere som ønsker å øke dynamikken i den grønne økonomien og oppnå de bærekraftige utviklingsmålene definert av FN.

Hvorfor Dalendo?

  • Dalendo er en crowdfunding-plattform, som spesialiserer seg på grønne og fornybare energiprosjekter, ved å bringe sammen innovatører som søker finansiering og et bredt spekter av investorer, støttespillere og aksjonærer.
  • Dalendo er en plattform som tilbyr crowdfunding som er fokusert på investeringer for klimaløsninger over hele landet.
  • Dalendo har som mål å gi folk den direkte innvirkningen de har ønsket å gjøre på klimaendringer ved å gi tilgang til finansiering gjennom crowdfunding.
  • Dalendo kan gjennom crowdfunding gi hvem som helst mulighet til å ta meningsfulle grep i kampen mot klimaendringene.

Enkeltpersoner eller organisasjoner som ønsker å starte sitt eget grønne prosjekt kan finne riktig finansiering gjennom Dalendo crowdfunding.

Skal vi drive seriøs, langsiktig endring i kampen mot klimakrisen, trenger vi flere folk og mer kapital for å komme på banen, og med Dalendo crowdfunding vil dette være mulig.